מלונות - בבעלות

מלונות בבעלות בישראל

מלונות בבעלות באירופה

** Park Plaza כולל 2 בתי מלון בברלין. ** Leonadro כולל 6 בתי מלון, בברצלונה, מדריד ומילנו.

מלונות בבעלות בארה׳׳ב